Drop-Down Menus
 

Menu
Gear Fluids III
- , , , . , .
Сертификати: 1 
GM ATF DexronIII Ford Mercon, Allison C-4
MAN339TypZ-l HTypV-l
- 236.1,-
236.5, VoithH55.6335.3x
ZF TE-ML-04D/14A/17C
Caterpillar TO-2
378001 378020 378060 378208
12x1Liter 20Liter 60Liter 280Liter
Gear Fiuide II D
, , , .
Сертификати: 1 
GM Dexron IID,Ford Mercon
- 236.1,-
236.5, MAN339TypZ-l undTyp
V-l, VoithH55.6335.3x(G307)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/
17Cm Caterpillar TO-2
373001 373020 373060 373208 373100 373000
12x1Liter 20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**
Gear Fiuide ATF-A
, , , ATF-A-Suffix .
Сертификати: 1 
ATF Type A Suffix A (TASA)
- 236.2
llison C-4
MAN 339 A
RenkDoromat
372020 372060 372208 372100 372000
20Liter 60Liter 208iter Container* Bulk**

Container*: 800 - 3000 литра с доставка на място. Bulk**: от 3001 литра с доставка на място

За документите на сайта Ви е нужен Adobe Reader. Може да го изтеглите оттук.