Drop-Down Menus
 

Menu
Uni Truck STOU SAE 10W/40
STOU - , . .
Сертификати: 1 
ACEAE1,APICE/SF,
MIL-L-2104D
APIGL4,SAE80W/90 ML-L-2105,AllisonC-4,
Capillar TO-2,
HLP-D/HVLP-D ISO-VG 32-100
MF Ml 135, Ml 139, Ml 144
John Deere J27A.J20C
New Holland/Ford M2C-86B, -
159A.-159B
Case MS 1206
330020 330060 330208 330100 330000
20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**
Uni Truck STOU SAE 10W/30
, . : ( ), ( ), .
Сертификати: 1 
ACEAE1,APISF/CE
New Holland/Ford 2-87,
-88A,MJL-L-2104D
APIGL4,SAE80W,
MIL-L-2105, Allison C-4,
CAT TO-2, ZF TE-ML 06B/07B
HLP ISO-VG 68
DenisonHF-2
MF Ml 135, Ml 139,
New Holland/Ford M2C-86A,
-159B/C
John Deere J27A,J20C,
CaseMS1206
322020 322060 322208 322100 322000
20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**
Uni Truck STOU SAE 15W/30
, . : ( ), ( ), .
Сертификати: 1 
: Uni Truck STOU SAE 10W/30
324020 324060 324208 324100 324000
20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**
Transmission MP TOU
. .
Сертификати: 1 
HLP ISO-VG 68
API GL-4, SAE 80W, MIL-L-2105
MF Ml 129, Ml 135
Hanomag 508
New Holland/Ford M2C-85A,
-86A,-134C
FiatAF 87
John Deere J27 A, J20C
501020 501060 501208 501100 501000
20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**
HD 4C TO- 4 SAE 30
.
Сертификати: 1 
Caterpillar TO-4
Allison C-4
336020 336060 336208 336100 336000
20Liter 60Liter 208Liter Container* Bulk**

Container*: 800 - 3000 литра с доставка на място. Bulk**: от 3001 литра с доставка на място

За документите на сайта Ви е нужен Adobe Reader. Може да го изтеглите оттук.