Drop-Down Menus
 

Menu
Basic
. .
812030
30Liter
Absodan Universal
. , .
III/R 1 -3 mm
804020
20kg
Absodan Plus
. , . , .
III/R 0,5-1 mm
814020
20kg
Sorbix WBO / 2
, e, . .
I/ II /III R
812100
100Liter

Container*: 800 - 3000 литра с доставка на място. Bulk**: от 3001 литра с доставка на място

За документите на сайта Ви е нужен Adobe Reader. Може да го изтеглите оттук.